De structuur van de organisatie

Dagelijkse leiding door de coördinator

De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de coördinator. Zij wordt ondersteund door een administratieve kracht. De coördinator stuurt de locaties aan en ondersteunt deze bij de dagelijkse uitvoering van het peuterspeelzaalwerk.

Elf locaties

De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen bestaat uit 11 peuterspeelzaallocaties verdeeld over de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Iedere peuterspeelzaal heeft zijn eigen uitstraling en sfeer. Deze wordt namelijk bepaald door de huisvesting en de mogelijkheden die dit biedt, door de leidsters die er werken, de inrichting, de materialen en niet in de laatste plaats door de kinderen en ouders die er gebruik van maken.

Vrijwilligers

Binnen de Stichting zijn veel enthousiaste vrijwilligers werkzaam. Hierbij moet u denken aan vrijwilligers die de leidsters ondersteunen op de groep; vrijwillige ouders in de ouderraad en in de activiteitencommissie.

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van ouders en kan het bestuur adviseren over het beleid of het bestuur kan om advies vragen. U kunt hierbij denken aan advies over de ouderbijdrage, de begroting, de jaarcijfers, de groepsgrootte etc.. De ouderraad vergadert minimaal twee maal per jaar en eenmaal per jaar een vergadering met het bestuur om de jaarcijfers door te nemen. Het streven is om van iedere locatie een ouder vertegenwoordigd te laten zijn.