Wat bieden wij?

De SPGG stelt zich ten doel om optimale mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van de unieke kwaliteiten van uw peuter. Dit doen we door middel van de kwaliteit van de begeleiding door onze leidsters, de manier van werken, de inrichting van de peuterspeelzalen, de keuze van het (speel)materiaal, het aanbod van de activiteiten en de opzet van de dagdelen.
Op deze manier levert de SPGG een bijdrage aan:

  • de ontwikkeling van de peuter
  • het vergemakkelijken van de start van de peuter straks op de basisschool

Waarom is een peuterspeelzaal belangrijk voor uw kind?

Vanaf het 2e levensjaar gaan kinderen zich in een fase bevinden waarin het belangrijk is dat zij vaardigheden leren in de omgang met mensen, dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen en dat ze interesse in en meevoelendheid naar anderen toe leren tonen. Door het bezoeken van een peuterspeelzaal wordt het kind geholpen bij de uitbreiding van die ervaringswereld.

Een peuterspeelzaal is voor peuters vaak de eerste plek buiten het gezin, waar zij geconfronteerd worden met een veelheid aan leeftijdgenootjes.

Een peuterspeelzaal is een veilige plaats, waar ouders veel vertrouwen in moeten kunnen hebben. Door de laagdrempeligheid is een peuterspeelzaal een ontmoetingsplaats tussen verschillende culturen, tussen ouders en leidsters. Als het om hele jonge kinderen gaat zijn ouders in de regel zeer nauw betrokken bij hun peuter en bij de peuterspeelzaal. Via een peuterspeelzaal komen ouders, zeker als het om hun eerste kind gaat, met elkaar in contact. De peuterspeelzaal is dan vaak ook het startpunt om met elkaar van gedachten te wisselen over hun kinderen (de ontwikkeling en de opvoeding).
Doordat de kinderen leren omgaan met regels en wennen aan een vaste dagindeling met deelname aan verschillende activiteiten, is de start op de basisschool gemakkelijker.

Wat is het verschil met Kinderopvang?

Veel kinderen bezoeken een kinderdagverblijf. Reden hiervoor is dat de ouders werken of studeren. Het belangrijkste is dan de opvang en verzorging van hun kind.
Op de peuterspeelzaal wordt er natuurlijk ook gezorgd voor uw kind, alleen is de ontwikkeling van het kind de belangrijkste reden voor ouders om hun kind te brengen. Hier is namelijk op een peuterspeelzaal volop aandacht voor. Zo zijn er bijvoorbeeld peuterspeelzalen waar extra aandacht is voor de taalontwikkeling en bieden de peuterspeelzalen voorschoolse programma’s voor kinderen met ontwikkelingsachterstanden.

Een ander verschil is de dagdelen: peuters bezoeken een speelzaal één of meerdere dagdelen, dat wil zeggen een ochtend of een middag, in tegenstelling tot een kinderdagverblijf waar een kind de gehele dag opgevangen wordt. Ook de kosten zijn verschillend. De kosten voor een kinderdagverblijf vallen onder de Wet Kinderopvang (voorwaarde is dat beide ouders een inkomen hebben), die van een peuterspeelzaal (nog) niet. Een combinatie van zowel een kinderdagverblijf met een peuterspeelzaal is uiteraard ook heel goed mogelijk!