Ouders

De hulp van ouders en andere vrijwilligers is binnen onze organisatie onmisbaar! Op allerlei gebieden is deze hulp noodzakelijk: op de groep voor ondersteuning van de leidster; bij het organiseren van activiteiten voor de peuters binnen de activiteitencommissie, voor het bepalen van het beleid en sturing geven aan de organisatie binnen het bestuur, maar ook voor het opkomen van de rechten van ouders in de ouderraad. Het maken van een website en het onderhoud daarvan; het verhelpen van storingen aan onze computers en/of printers; het maken van krantenberichtjes; ook hier hebben we een aantal enthousiaste ouders bereid toe gevonden.

Deze hulp wordt door de SPGG zeer op prijs gesteld. Ook al kun je af en toe eens helpen bij klusjes; alle hulp is welkom. Zonder deze hulp kunnen de leidsters hun werk niet (goed) doen en het bevordert de kwaliteit van onze dienstverlening. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend; kinderen en collega’s rekenen op je!