Wijzigingen

Wijziging van uw persoonlijke gegevens of wijzigingen in dagdelen, kunt u in uw eigen ouderportaal aanpassen. Na inschrijving van uw peuter ontvangt u hiervoor inloggegevens. Geeft u wijzigingen tijdig door zodat we het op tijd kunnen verwerken.

 

Uitschrijven

Wanneer u wilt dat uw kind de peuterspeelzaal eerder verlaat dan zijn of haar vierde verjaardag, dient u uw kind minimaal één maand van tevoren uit te schrijven. U kunt de uitschrijving doorgeven via uw ouderportaal.
Bij het te laat uitschrijven van uw kind loopt de betaling door tot 1 maand na de datum waarop u uw kind uitgeschreven heeft.

Wanneer u wilt dat uw kind langer op de peuterspeelzaal blijft dan zijn of haar vierde verjaardag, omdat hij/zij later op de basisschool begint, moet u dit minimaal twee maanden van tevoren aangeven via het ouderportaal. Dit om te voorkomen dat er al een ander kindje geplaatst wordt op de plek van uw peuter.

 

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door de werkgeversverenigingen (Brancheorganisatie Kinderopvang), de Consumentenbond en BOink (Belangenvereniging van Ouders in de kinderopvang). Deze voorwaarden worden door de SPGG gehanteerd.

Algemene voorwaarden 2017