De organisatie van de SPGG

Van peuter naar kleuter

SPGG is een professionele organisatie voor peuteropvang in de gemeenten West Betuwe en Neder-Betuwe.

De nadruk bij de peuteropvang ligt op spelen en ontmoeten. Er is veel gelegenheid voor vrij spel, maar ook voor groepsactiviteiten zoals zingen en beweegspelletjes. We besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van de peuters en maken daarbij gebruik van de VVE-methode (Voor- en Vroegschoolse Educatie) die aansluit bij het onderwijs. Met 4 jaar maakt je peuter een soepele overgang naar de basisschool.

Binnen de verschillende locaties krijgen peuters de gelegenheid om te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Zij worden daarin begeleidt door onze pedagogisch medewerkers. Dit uit zich in de volgende aspecten:

  • Het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan peuters. Hiermee wordt ook wel het stimuleren van de sociaal-emotionele, cognitieve (verstandelijke) en motorische (lichamelijke) ontwikkeling bedoeld;
  • Het bieden van een stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de speelmogelijkheden thuis;
  • Het bieden van de mogelijkheid voor peuters om met andere peuters te spelen en voor ouders om met andere ouders in contact te komen.

Klik hier voor het inlogportaal voor huidige ouders