De_Plantage

Schoolhof 1

4194 AK Meteren

     T 0345 – 820 388

peuterspeelschool.plantage@outlook.com


Bij De Plantage vind je een wereld vol uitdagingen

Een waardevolle voorbereiding op de basisschool.

Bij peuterspeelzaal De Plantage staat de ontwikkeling van uw peuter bovenaan. Wij stimuleren dit zo breed mogelijk door projectmatig te werken met thema`s binnen de belangstellingssfeer van uw kind. We geven spelideeën, laten uw kind kennis maken met zowel diverse ontwikkelingsmaterialen als creatieve materialen. Vanuit experimenteren en ontdekken komen de peuters tot resultaat waarbij de nadruk ligt op het proces, een waardevolle voorbereiding op de basisschool.

Een prettige sfeer en een veilige speelomgeving

Door structuur en spelregeltjes geven wij duidelijkheid aan, in een prettige sfeer en binnen een veilige speelomgeving; de voorwaarden voor de ontwikkeling van uw peuter. Leren van elkaar, respect voor elkaar en respect voor de natuur dragen wij graag uit. Onze speelplaats nodigt uit tot veel spelmogelijkheden waar we iedere dag graag gebruik van maken.

De leidsters: Juf Kitty Delsink en juf Ans Zuurmond

Rapportcijfer van ouders voor deze peuterspeelzaal (voorheen Dreumeldoos) is een 8,1.
(tevredenheidsenquête eind 2016)


Oudercommissie

Deze is nog in oprichting.Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Dinsdagochtend 8.30 – 12.00

Woensdagochtend 8.30 – 12.00

Donderdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Vrijdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Documenten

Inspectierapport

Pedagogisch werkplan 2018 Plantage

Pedagogisch beleidsplan SPGG 2018

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2018 Plantage