Peuteropvang Olleke Bolleke

Glorie van Holland (hoek Beatrixweg)
4191 DN Geldermalsen

T 06-28672450
ollekebolleke.spgg@outlook.com


Op Olleke Bolleke is voldoende ruimte om te spelen en te ontwikkelen

Olleke Bolleke maakt sinds 1 september 2014 deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen en heeft twee lokalen in gebruik van basisschool D’n Bogerd. Een lokaal waar ouders met hun kindje rustig de dag kunnen starten door bijvoorbeeld het maken van een puzzeltje. Het andere lokaal is ingericht in diverse hoeken zoals een bouwhoek, huishoek en een autohoek. Ook is hier de mogelijk om te fietsen en in een autootje te rijden.

Rapportcijfer van ouders voor deze peuterspeelzaal is een 7,3!
(tevredenheidsenquête eind 2016)


Oudercommissie
Deze is nog in oprichting.Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Dinsdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Woensdagochtend 8.30 – 12.00

Donderdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Vrijdagochtend 8.30 – 12.00

Documenten

Inspectierapport

Pedagogisch werkplan 2018 Olleke Bolleke

Beleid Veiligheid en Gezondheid 2018 Olleke Bolleke

Pedagogisch beleidsplan SPGG 2018