Peuteropvang De Knuffel

Jeugdlaan 2c
4153 BE Beesd

T 0345-682277
deknuffel@tele2.nl


De Knuffel staat voor lekker spelen, gezelligheid, een veilige omgeving en een ontwikkeling naar niveau.

Op de Knuffel werken we eraan om het jonge kind een veilige, fijne en leerzame tijd te bieden. Om dit te kunnen doen werken we o.a. met het educatie peuterprogramma Puk&Ko.

De peuterspeelzaal staat aan het begin van een schoolperiode van het kind.

Wij voelen ons voldaan wanneer we ervaren welke positieve invloed onze peuterspeelzaal heeft op de ontwikkeling van onze peuters.

Met hulp van onze vaste vrijwilligers en stagiaires, die ook bereid zijn mee te denken en te helpen, zien wij op een speelse manier een peuter zich op eigen wijze ontwikkelen naar een sociaal en enthousiast basisschoolkind.

Hier zijn wij bijzonder trots op!

Rapportcijfer van ouders voor deze peuterspeelzaal is een 8,0!
(tevredenheidsenquête eind 2016)


Oudercommissie:

Via het volgende mailadres kunt u in contact komen met ouders van de oudercommissie van peuterspeelzaal De Knuffel: ocdeknuffel@gmail.com

In het kopje documenten hieronder kunt u het reglement inzien van de oudercommissie.Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 12.00

Dinsdagochtend 8.30 – 12.00

Woensdagochtend 8.30 – 12.30

Donderdagochtend 8.30 – 12.00

Vrijdagochtend 8.30 – 12.00

Documenten

Inspectierapport

Pedagogisch werkplan 2018 De Knuffel

Pedagogisch beleidsplan SPGG 2018

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2018 De Knuffel

Reglement oudercommissie