d

 d

Peuteropvang ‘t Hummeltje

Rhenoyseweg 34a
4152 EL Rhenoy

T 0345-680805
hethummeltje@tele2.nl


Spelen bij ‘t Hummeltje is een ontdekkingsreis voor uw peuter!

Peuterspeelzaal ’t Hummeltje biedt peuters de mogelijkheid tot ontmoeting en contact. De kinderen doen hun eerste ervaring op in het spelen met andere niet bekende kinderen, wat van essentieel belang is voor de opvoeding. Door een groot aantal activiteiten en spelletjes aan te bieden, laten wij kinderen spelenderwijs hun omgeving ontdekken. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen. De kinderen ontwikkelen op deze manier spelenderwijs vaardigheden, die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding (de manier waarop) en verkenning.

Kom zeker eens kijken met uw peuter; u bent van harte welkom!


Oudercommissie
Deze is nog in oprichting.

 Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 11.30

Dinsdagochtend 8.30 – 11.30

Woensdagochtend 8.30 – 11.30

Donderdagochtend 8.30 – 11.30

Documenten

Inspectierapport 

Pedagogisch werkplan 2018 het Hummeltje

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2018 Hummeltje