Peuteropvang ‘t Beldertje

Raamweg 71a
4196 HP Tricht

T 0345-575704
beldertje@tele2.nl


Hartelijk welkom!

Op ‘t Beldertje kun je lekker spelen, ontwikkelen en vriendjes maken!

Samen met de juffen maken we er een leuke tijd van als voorbereiding op de basisschool.

Op ‘t Beldertje streven we er naar om de peuters een fijne, leuke en leerzame tijd te bieden. De peuterspeelzaal staat aan het begin van een fijne schooltijd; ook voor ouders. Elke dag realiseren we ons dat ouders hun dierbaarste bezit even aan ons toevertrouwen! We voelen ons dan ook bevoorrecht en blij te ervaren welke positieve invloed de peuterspeelzaal heeft op de ontwikkeling van kinderen. Door laagdrempelig te zijn merken we dat veel ouders bereid zijn mee te denken en te helpen.

Wij zijn trots op de positie van onze peuterspeelzaal in het dorp;
’t Beldertje is een begrip in de dorpen Tricht en Buurmalsen.

Wat is er nu mooier dan dat we een peuter zich zien ontwikkelen als een sociaal en enthousiast kind, die zelfs nog ver na de peutertijd graag nog even bij ons binnen loopt.

Rapportcijfer van ouders voor deze peuterspeelzaal is een 8,7 !(tevredenheidsenquête eind 2016)


Oudercommissie

Via het volgende mailadres kunt u in contact komen met ouders van de oudercommissie van peuterspeelzaal ‘t Beldertje: ocbeldertje@gmail.com

In het kopje documenten hieronder kunt u het reglement inzien van de oudercommissie.

 Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Dinsdagochtend 8.30 – 12.00

Woensdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Donderdagochtend 8.30 – 12.00

Vrijdagochtend 8.30 – 12.00 (VVE)

Documenten

Inspectierapport

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2018 ‘t Beldertje

Pedagogisch werkplan ‘t Beldertje 2018

Pedagogisch beleidsplan SPGG 2018