Herfstvakantie  22-10-2018 t/m 26-10-2018
 Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 04-01-2019
 Voorjaarsvakantie  25-02-2019 t/m 01-03-2019
 Goede Vrijdag*  19-04-2019-ruildag
 Tweede Paasdag*  22-04-2019-ruildag
 Meivakantie  19-04-2019 t/m 03-05-2019 (voor De Knuffel geldt: 29-04-2019 t/m 03-05-2019)
 Hemelvaart*  30-05-2019 t/m 31-05-2019-   ruildagen
 Pinksteren*  10-06-2019-ruildag
 Zomervakantie  22-07-2019 t/m 30-08-2019

*Ruildag: de bovenstaande data aangegeven met een * mag u ruilen, zie hieronder de uitleg.

Als u een keer een dag wilt ruilen, dan zullen we beoordelen of we dit in kunnen passen. Dit is alleen mogelijk als de personeelsinzet en de peuterbezetting van de groep het toelaten. Het kan dus helaas zo zijn dat uw ruildag niet gehonoreerd wordt. De gewenste ruildag kunt u via uw ouderportaal aanvragen. De leidsters beoordelen of de gewenste ruildag mogelijk is. In uw ouderportaal kunt u terugvinden of de ruildag is geaccepteerd. U mag maximaal 1 dagdeel per kind per maand ruilen.

Ook bij een nationale feestdag (wanneer deze niet in een vakantieweek valt) wordt u een periode aangeboden waarbinnen u deze dag kunt ruilen.

Ruilen bij ziekte

Via uw ouderportaal geeft u aan dat uw kind ziek is. Op hetzelfde moment kunt u, indien u dit wenst, gelijk een ruildag aan vragen. Dit kan niet meer achteraf. Ook hier geldt dat dit alleen mogelijk is als de personeelsinzet en de peuterbezetting van de groep het toelaten.

Terugruilen

Als een ruildag door de leidster is goedgekeurd kunt u niet zonder meer terug ruilen naar de dag waarop uw kind volgens de overeenkomst recht zou hebben.

Wanneer u behoefte heeft om uw peuter een keer extra naar de peuteropvang te brengen, kunt u dit via uw ouderportaal aanvragen. Een aanvraag wordt alleen goedgekeurd indien de personeelsinzet en de peuterbezetting van de groep het toelaten.

Aan het begin van een kalenderjaar ontvangt u een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar. Hierop staan ook de incidentele uren die u in dat jaar heeft afgenomen.