Vakantierooster SPGG 2019 / 2020

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober
Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari
Meivakantie 27 april t/m 8 mei
Zomervakantie 20 juli t/m 28 augustus
Verplichte ruildagen Goede vrijdag     >10 april

2e Paasdag          >13 april

Hemelvaart         >21 mei

2e  Pinksterdag   >1 juni

*Ruildag: Ruilbeleid 2020 volgt

Ruilbeleid 2020

Wanneer u behoefte heeft om uw peuter een keer extra naar de peuteropvang te brengen, kunt u dit via uw ouderportaal aanvragen. Een aanvraag wordt alleen goedgekeurd indien de personeelsinzet en de peuterbezetting van de groep het toelaten.

Aan het begin van een kalenderjaar ontvangt u een jaaropgave over het voorgaande kalenderjaar. Hierop staan ook de incidentele uren die u in dat jaar heeft afgenomen.