d

 d

Peuterspeelzaal De Speeldoos

Oranje Nassaustraat 21
4191 EC  Geldermalsen

0345-580582
speeldoos@telfort.nl

 


Hartelijk welkom!

Respect voor elkaar en elkaars verschillen.

 

Bij peuterspeelzaal De Speeldoos is iedereen welkom. Wij bieden uw kind een veilige leeromgeving. Met onze mooie, schitterende binnenspeelplaats, waar geklauterd en gefietst mag worden, en ons nieuwe verkeersplein op het buitenplein leren de kinderen spelenderwijs omgaan met regels en samenspelen. Bij De Speeldoos gaan we met respect met elkaar om. Bij ons is ieder kind uniek en even belangrijk. Met deskundige en enthousiaste leidsters bereiden we uw kind voor op de grote stap naar de basisschool!

Rapportcijfer van ouders voor deze peuterspeelzaal is een 7,5!
(tevredenheidsenquête eind 2016)


 

Oudercommissie
Deze is nog in oprichting. 

Openingstijden

Maandagochtend 8.30 – 12.00

Dinsdagochtend 8.30 – 12.00

Dinsdagmiddag (VVE) 12.45 – 15.45

Woensdagochtend 8.30 – 12.00

Donderdagochtend 8.30 – 12.00

Vrijdagochtend 8.30 – 12.00

 

 

 

Documenten

Inspectierapport

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 2018 De Speeldoos

Pedagogisch werkplan 2018 Speeldoos

Pedagogisch beleidsplan SPGG 2018 .doc

Informatieboekje 2017