Van peuter naar kleuter

SPGG is een professionele organisatie voor peuteropvang in de gemeenten West Betuwe en Neder Betuwe. De SPGG stelt zich tot doel om speelmogelijkheden te bieden voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en zo bij te dragen aan optimale ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. Onze locaties zijn een ontmoetingsplaats voor verschillende opvattingen en leefwijzen. Wij bieden alle kinderen, ongeacht sociale afkomst of klasse, geloof of levensbeschouwing, de beste mogelijkheden. Hier hebben wij respect voor elkaar en leggen we samen de basis voor onze kinderen.


 

 


Er breekt een moment aan waarop je de zorg voor je kind met anderen gaat delen. Stap voor stap geef je daarbij een stukje veiligheid en opvoeding uit handen. Als ouder heb je op zo’n moment het volste recht op alle mogelijke informatie die van belang is. Voor meer persoonlijke informatie of een rondleiding bent u, na afspraak, van harte welkom op één van onze locaties.

Locaties gemeente West Betuwe

Locaties gemeente Neder Betuwe

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.

.


Waarom naar de peuterspeelzaal?

In ons land is het onderwijs goed georganiseerd. Vanaf het vierde jaar kunnen kinderen een goed opgezet leerprogramma volgen. Voordat een kind echter vier jaar geworden is, heeft het al diverse belangrijke ontwikkelingsstadia doorgemaakt. Ouders en gezin spelen in deze periode een belangrijke rol. Minstens zo belangrijk is ook het leren omgaan en spelen met andere kinderen. In het contact met leeftijdgenootjes leert een kind de eerste beginselen van onze samenleving.

In veel gevallen kunnen deze speelcontacten plaatsvinden met kinderen uit de straat of buurt. Vaak, echter, ontbreken de kinderen van dezelfde leeftijd.  De peuterspeelzaal kan hier uitkomst bieden. Ook als overgang van de beslotenheid van het gezin naar de dagelijkse gang richting basisschool, kan een peuterspeelzaal een goede tussenfase betekenen.


Pedagogisch medewerkers

In de peuterspeelzalen en -scholen krijgen peuters de gelegenheid om te spelen, elkaar te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Zij worden daarin begeleid door onze pedagogisch medewerkers. Dit uit zich in de volgende aspecten:

  • het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden aan peuters. Hiermee wordt ook wel het stimuleren van de sociaal-emotionele, cognitieve (verstandelijke) en motorische (lichamelijke) ontwikkeling bedoeld;
  • het bieden van een stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de speelmogelijkheden thuis;
  • het bieden van de mogelijkheid voor peuters om met andere peuters te spelen en voor ouders om met andere ouders in contact te komen.